Sức mạnh của văn hóa

“Tôi muốn đất nước chúng ta trở thành đất nước tươi đẹp nhất. Điều đó không có nghĩa là trở thành đất nước hùng mạnh nhất. Khi đã cảm nhận được nỗi khổ bị xâm lăng, chúng ta không nên lại đi xâm chiếm đất nước người. Chỉ cần giàu có để cuộc sống được thoải mái. Chỉ cần mạnh mẽ để có thể tự bảo vệ. Điều duy nhất tôi mong muốn hơn bất kỳ điều gì khác là sức mạnh của một nền văn hóa. Sức mạnh văn hóa làm cho chúng ta hạnh phúc và mang đến hạnh phúc cho nhiều người khác…”

Shappi – Hạnh phúc giản đơn


Trích trong sách: “Quảy gánh băng đồng ra thế giới”

Nguồn ảnh: sưu tầm

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.