Sức mạnh văn hoá

Bắt đầu từ giá trị văn hoá để xây nên sức mạnh nội tại.

Triết lý kinh doanh: Hạnh phúc để tạo nên sự thành công.

 

Giá trị cốt lõi: Tinh thần phụng sự – chính trực – đổi mới sáng tạo.

 

Tầm nhìn: Trở thành đơn vị cung cấp những sản phẩm/dịch vụ an lành mang tới sức khỏe toàn diện cho cộng đồng.

 

Sứ mệnh: Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho gia đình.

 

Mục tiêu: Cung cấp thực phẩm tốt lành cho 1000 gia đình Việt trước ngày 31/7/2024.

Giá trị văn hóa lõi

Phục vụ con người là điều chúng tôi hướng đến.

Chúng tôi chọn sẽ tạo ra những giải pháp bền vững cho sức khỏe, những tác động tích cực tới sức khoẻ của cộng đồng.


Nói lên những điều tôi tin tưởng còn quan trọng hơn việc trở nên nổi tiếng; mọi thứ có xu hướng diễn biến tốt đẹp khi tôi nói sự thật; tôi sẽ không bao giờ nói dối chỉ để có được thứ tôi muốn từ người khác; cuộc đời tôi được dẫn dắt và trao ý nghĩa bởi những giá trị của tôi; tôi luôn giữ lời hứa của mình, dù bằng bất cứ giá nào; tôi không thích những kẻ giả tạo; cởi mở và thành thật về cảm xúc của bản thân là điều quan trọng.

Hôm nay là phiên bản tốt hơn ngày hôm qua. Phát triển mỗi ngày để luôn đổi mới, sáng tạo ra những giải pháp đột phá.