Dinh Dưỡng toàn diện

Thông qua thức ăn, chúng ta có được dinh dưỡng. Thông thường chúng ta có thức ăn thân và thức ăn tâm. Thế nhưng chúng ta lại ít quan tâm đến thức ăn tâm – thức ăn chính.