Đậu phộng (lạc sen) – Hương Khê

70.000,0

Lạc sen ( đậu phộng ) được canh tác tự nhiên, không sử dụng bất kì hóa chất hay phân bón vô cơ.

Vùng canh tác trù phú, là vùng thung lũng nơi giao nhau của 2 con sông phù xa màu mỡ tại Hương Khê – Hà Tĩnh.

Được canh tác một mùa vào khoảng tháng 2 đến tháng 7 dương lịch hàng năm (hàng năm đất trồng được ngâm mình trong nước lũ).