Hành trình trở về, kết nối với nguồn cội.

Hành trình Trở về ở đây có nghĩa là Trở về với Cội nguồn, Nguồn sống thiêng liêng, Primal Energy, Bản chất đích thực của con người hòa vào trong Vũ trụ. Trở về Nhà thật sự của mình.